Det er 18 Nasjonale turistveger i Norge. Denne rapporten tar for seg trafikkutviklingen de siste årene, med spesielt fokus på sommertrafikken (juni - august).

Alle data er hentet fra www.vegvesen.no/trafikkdata/, og sist oppdatert 22. september, 2021. Nærmeste planlagte oppdateringer: juni 2022. Kontakt gjerne ‘trafikkdata’ snabela vegvesen punktum no ved spørsmål.

Mer informasjom om turistvegene finnes på www.nasjonaleturistveger.no.